رزومه

 

(بخشی از پروژه­‌های گروه مدیران رستوران و تعدادی پروژه های مشترک با شرکت حبتور اینترنشنال و شرکت rcl) :