منشور اخلاقي شرکت

 

- شعار ما (با آگاهی وارد کسب و کارتان شوید) و این آگاهی را صادقانه به شما می دهیم.

- كليد موفقيت شركت رضايت مشتري است. هنگام ارائه خدمات به اين ويژگي پايبنديم.

-  اعضا و پرسنل شركت به عنوان ارزشمندترين منابع به حساب مي‌آيند. بنابراين از هر كوششي جهت آموزش و بهبود كيفي پرسنل دريغ نمي‌نماييم.

-  منافع مادي شركت را هدف نمي‌دانيم بلكه وسيله‌اي مي‌دانيم براي تداوم شركت، تداوم ارتباط شركت و مشتريان و تداوم اشتغال‌هاي ايجاد شده.

- مطمئناً موفقيت مادي شركت مورد توجه است ولي ما آن را وسيله‌اي براي تأمين اهدافي گسترده تر كه همانا اشتغال زايي و رونق اقتصادي و فني كشور مي باشد مي دانيم.

- ما همواره ارزش هاي ذيل را كه منبع هدايت ما در ارائه خدمات خدا پسندانه به مشتري مي شود را فراموش نخواهيم كرد :
* در هر شرايطي به اصول اخلاقي و صفات معنوي پايبنديم.

* نظم، آراستگي، وقت شناسي، دقت، مهارت و آمادگي براي ارائه خدمت به مشتري را از اصول مسلم و قطعي موفقيت خود مي دانيم.

* فرهنگ پاسخگو بودن در مقابل مشتري را از بسترهاي تعالي خود و شركت مي دانيم.

* رعايت احترام، ادب و نزاكت و عدالت و انصاف را يكي از رموز بقاء شركت تلقي مي كنيم.

- همواره حق با مشتري مي ­باشد و مي ­بايد از رضايتمند بودن مشتري به سمت خرسند نمودن خود مشتري حركت كرد.


- مشتري از نظر ما يك شريك تجاري است كه ممكن است تا دهها سال موجب ايجاد يك رابطه مستمر شود و از كنار اين رابطه هر دو طرف سودمند شوند.


- ما امانتدار مشتريان خود هستيم ، بنابراين تلاش مي‌نماييم به شيوه مطلوبي حافظ اسرار و مستندات محرمانه آنها باشيم.


- تعلقات سازماني را در خود مي پرورانيم و به همكاران احترام مي گذاريم تا با همدلي در جهت كرامت و رضايت مشتري و مردم گام برداريم.


- تلاش مي‌نماييم با رعايت اصول صرفه جويي و پرهيز از تجمل گرايي و هزينه هاي غيرضروري در استفاده از منابع و امكانات موجود ، قيمت تمام شده محصولات و خدمات خود را كاهش دهيم.


- با رعايت اصول اخلاقي و اسلامي در تعامل با مشتري و ساير همكاران تلاش مي‌نماييم تا محيطي سالم و پويا داشته باشيم.


- دريافت هر گونه انتقاد، اظهارنظر و پيشنهاد از سوي همكاران و مشتريان را مشتاقانه ارج نهاده و از آن به عنوان زمينه ساز رشد و ارتقاي خود و شركت استفاده مي نماييم.